Autori rukopisov hláste sa!

VYDANIE KNÍH

textové korektúry, jazykové korektúry, návrh a realizácia grafickej úpravy knihy, návrh a realizácia obálky, sadzba textu, ilustrácie, dodanie a spracovanie fotografií, preklady resumé do svetových jazykov (ale aj poľštiny, ukrajinčiny, maďarčiny), zabezpečenie ISBN knihy, odborné posudky rukopisov (ale aj vypracovanie projektu knihy a v prípade spracovania dejín mesta, obce, inštitúcie a pod. aj zabezpečenie vysokokvalifikovaného profesionálneho autorského kolektívu), dovoz kníh objednávateľovi, propagácia kníh cez internetovú stránku vydavateľstva a ich distribúcia do vybraných slovenských a zahraničných knižníc

SLUŽBY

zabezpečujeme plný vydavateľský servis ale aj jednotlivé a individuálne služby: jazykové korektúry slovenských, nemeckých a anglických textov, textové korektúry (správnosť jazykového prejavu, formulácie myšlienok, požiadaviek, názorov, ...), úprava obrázkov v rôznych grafických formátoch, tvorba máp

PROFESIONÁLNA TLAČ A VÝROBA

tlačíme na špičkových ofsetových strojoch rôzne plagáty, katalógy, hlavičkové papiere, letáky, bulletiny, vizitky, pohľadnice, brožúry, reklamné noviny, jedálne lístky, svadobné oznámenia

WEBSTRÁNKA PRE VAŠU KNIHU

vyrobíme Vám vlastnú webstránku s online prezentáciou Vašej knihy

O vydavateľstve

Na trhu fungujeme už 27 rokov. Vydavateľstvo UNIVERSUM vzniklo v roku 1992 ako malé súkromné špecializované vydavateľstvo. Ťažisko vydavateľských aktivít najskôr spočívalo v publikáciách zaoberajúcich sa dejinami, etnografiou a filozofiou, neskôr sa záber výrazne rozšíril aj na iné oblasti – jazykovedu, didaktiku, matematiku, cirkevnú oblasť, cestovný ruch a iné. 

Spolupracuje s autormi z rôznych vedných oblastí zo slovenských
i zahraničných univerzít, Slovenskej akadémie vied a z iných odborných pracovísk doma
i v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina).  

Autori kníh, ktoré vyšli vo vydavateľstve, boli ocenení viacerými cenami, ako bola napr. Cena mesta Prešov, Cena rektora Prešovskej univerzity, Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2003. V roku 2010 sme získali prestížne ocenenie Opálové zrnko 2010.

Najnovšie knihy


Najnovšie časopisyVYBERÁME Z AKCIOVÝ CIEN

  • Radšej mlč, plač a píš - 9 €
  • Veľká doba v malom priestore - 17 €
  • Legenda o sv. Hubertovi - 10 €
  • Prešovské kolégium Potiského dištriktu evanjelickej cirkvi a. v. - 10 €

OPÁLOVÉ ZRNKO (reportáž)