PÄŤDESIATE ROKY NA SLOVENSKEJ DEDINE. NAJŤAŽŠIE ROKY KOLEKTIVIZÁCIE

SAMUEL CAMBEL

Kniha popredného slovenského historika prof. PhDr. Samuela Cambela, DrSc. je spracovaním prvých rokov kolektivizácie na slovenskej dedine do roku 1953, kedy vrcholil kult osobnosti nielen v ZSSR, ale aj v Československu. Ukazuje na priebeh kolektivizácie, politické tlaky a deformácie, ktoré združstevňovanie sprevádzali. Doplnená je viac ako 50 dobovými fotografiami.