LEGENDA O SVÄTOM HUBERTOVI

WALTER HILDEBRAND

S postavou svätého Huberta sa u nás nerozlučne spája obraz jeleňa, ktorému sa medzi parohami zjavil kríž, a s tým aj súvisiaca premena samopašného akvitánskeho princa Huberta na pokorného veriaceho. Hubert bol v rokoch 709 - 728 biskupom v Lüttichu. Avšak menej známe je to, že rovnaký jav obrátenia sa traduje aj o druhom svätcovi a mučeníkovi, svätom Eustachovi. Ten zomrel mučeníckou smrťou v roku 120 za vlády rímskeho cisára Hadriána.

OBSAH:

Legenda o svätom mučeníkovi Eustachovi
K histórii legendy
Obrátenie Pavla a legenda o Eustachovi
Legenda o Hubertovi. Prvá verzia
Legenda o Hubertovi. Druhá verzia
Vyobrazenia jeleňa pri iných svätcoch
Jeleň ako Boží posol
Kritické posúdenie legendy o Hubertovi
Svätý Hubert ako patrón poľovníkov
Hubertov kľúč
Štóla sv. Huberta
Hubertov remienok
Psy Hubertových mníchov
Rád sv. Huberta
Medzinárodný Rád sv. Huberta
Pravidlá
Pod menom sv. Huberta
Hlbší obsah legendy o Hubertovi
Stála aktuálnosť Hubertových ideálov