MESTO V POHYBE (60 ROKOV MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V PREŠOVE)

PETER ŠVORC, PATRIK DERFIŇÁK

Uplynulo 60 rokov od chvíle, keď sa v uliciach metropoly Šariša objavili prvé autobusy mestskej hromadnej dopravy a začala sa tak nová etapa v živote obyvateľov Prešova. Každodenné skúsenosti obyvateľov i návštevníkov mesta ukazujú, že rozhodnutie o zavedení mestskej hromadnej dopravy malo svoje opodstatnenie, že bolo múdrym, predvídavým rozhodnutím, ktoré Prešovu uľahčilo život a súčasne pomohlo otvoriť cestu k jeho hospodárskemu rastu. V roku 1949 sa v Prešove zaviedla mestská hromadná doprava na báze špecializovaného mestského komunálneho podniku, ktorý postupne prešiel nielen vnútornými organizačnými zmenami, právnymi transformáciami, ale zmenil aj svoje pomenovanie. Z komunálneho podniku Miestna doprava v roku 1949 sa v roku 1996 stal akciovou spoločnosťou s názvom Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Autori načreli aj do „prehistórie“ mestskej hromadnej dopravy v šarišskej metropole a prvýkrát touto knihou slovom i obrazom predstavujú verejnosti staré spôsoby prepravy cestujúcich Prešovčanov. Cenné a vôbec prvýkrát uverejnené sú viaceré fotografie z dejín prešovskej dopravy v druhej polovici 20. storočia.